Vrienden van het Hoolterpad


Anno 1968

Carnaval 2002
De Kater komt later

Eept had op det moment al een fix'n kater van de vrachwaagn RAI en is noa'n optoch drek wier noa berre goane. Hij lacht wa, maar v°lle wille heffe nit.

Veur de Kat-se-kut ?
Gekat over't Scheperspad


Eept, Huuzn en Willy
Carnaval optocht Holten
Carnaval 2002