Vrienden van het Hoolterpad


Anno 1968

Carnaval 1991
1e prijs Biertapwedstrijd 1991

Henkie, Eept en Huuzn
Sloekn jongs, biertap wedstrijd 1991
Biertapwedstrijd 1991

Vuur de darde keer de eerste pries,
'n wisselbeker is binn.

Willy, Henkie, Eept, Toon, Huuzn en Jardi Huuzn
1991
Keunefeest optocht 1991

Um de golfoorlog ging de carnavalsoptoch nit duur.
Inplaatse doarvuur een optoch met de keunefeestn.
1e pries vuur oonze waagn

Gezeik over de rondweg.
Keunefeest optocht 1991