Carbid scheet'n 31-12-2011

@ CampingOp de achtergrond, hapjes en drankjes buffet.


Ter nagedachtenis aan Egbert Rozendom (Eept)
Op 3 Oktober 2011 is onze kameraad Eept overleden.